01

Potrzeby klienta

Styl życia, sposób spędzania czasu, a przede wszystkim potrzeby inwestora są najważniejsze.

Jako architekci nie projektujemy dla siebie – zawsze robimy to z myślą o kliencie, dlatego spotkania i rozmowy to jeden z najważniejszych etapów przed przystąpieniem do pracy. Wierzymy, że kluczem do dobrego projektu domu, mieszkania oraz biura jest poznanie osoby, dla której powstaje ta przestrzeń. Otwartość i wrażliwość na potrzeby klienta to podstawa naszej pracy. Nawet najlepszy projekt będzie niewiele wart, jeśli nie będzie odpowiadał oczekiwaniom inwestora.

02

Kontekst miejsca

Zawsze analizujemy i poznajemy kontekst przestrzenny oraz kulturowy miejsca,

w którym mamy zaprojektować wnętrze lub budynek. Tworzymy z poszanowaniem otoczenia i jego historii, tak by nasza realizacja stała się integralną częścią przestrzeni.

03

Inspieracja i pomysły

Natura, sztuka, architektura, nowoczesne wzornictwo

– nie ograniczamy się w szukaniu inspiracji. Czerpiemy także z własnych doświadczeń i przeżyć naszych klientów. Wierzymy w twórczą wymianę myśli, dlatego dyskutujemy o naszych pomysłach, analizujemy je razem z inwestorem. Jednocześnie skupiamy się na tym, by wypracowany projekt był możliwy do zrealizowania.

04

Koncepcja

To jeden z ważniejszych etapów naszej pracy, podczas którego skupiamy się na układzie funkcjonalnym.

Wybieramy oraz proponujemy materiały wykończeniowe, kolorystykę oraz najważniejsze elementy wnętrza i architektury. Odwołujemy się do informacji o potrzebach klienta, jego przyzwyczajeniach i stylu życia, tak by projekt spełniał oczekiwania właściciela.

05

Realizacja

„Pomysły są powszechnym towarem. Wprowadzenie ich w życie nie jest” (Michael Dell).

Nie sztuką jest wykonać projekt, sztuką jest go zrealizować, dlatego na naszej stronie prezentujemy głównie zdjęcia realizacji, a nie ich wizualizacje. W tym etapie szczególnie ważne jest dla nas wspieranie klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz ścisła współpraca z podwykonawcami.

06

Nadzór autorski

Wizyty architekta na budowie i kontrola zgodności realizacji inwestycji w toku robót budowlanych i wykończeniowych.

A także uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania zmian w projekcie zgłaszanych w trakcie trwania prac przez klienta lub podwykonawców budowlanych. Nadzór autorski obejmuje również udzielanie przez nas wyjaśnień podwykonawcom oraz odpowiedzi na wszystkie pojawiające się wątpliwości w toku realizacji projektu.

07

Usługi dodatkowe

W ramach dodatkowych usług zajmujemy się także koordynacją prac na budowie lub kompleksowym prowadzeniem inwestycji. Naszym klientom polecamy także sprawdzonych wykonawców, z którymi na stałe współpracujemy